Eagleshade interactive production house  


עישון וחוק


 • האם נחקקו בישראל חוקים שמטרתם להגן על בריאות המעשנים הסבילים?
  במדינת ישראל נחקקו חוקים המגבילים עישון במקומות ציבוריים. מידע נוסף אודות החקיקה בנושא הגבלת העישון בישראל, נמצא באתר האינטרנט של האגודה למלחמה בסרטן, WWW.CANCER.ORG.IL ..

 • האם העישון בטיסות מותר?
  בעקבות קבלת עתירה לבג"צ שהגישו דיילי חברת התעופה אל-על והאגודה למלחמה בסרטן, הוחל בשנת 1996 איסור גורף על עישון בכל הטיסות לישראל וממנה.

 • האם נחקקו בישראל חוקים שמטרתם להגביל פירסום מוצרי טבק?
  במדינת ישראל נחקקו חוקים המגבילים את הפירסום של מוצרי הטבק. מידע נוסף על החקיקה בנושא הגבלת פרסום מוצרי טבק בישראל נמצא באתר האינטרנט של האגודה למלחמה בסרטן WWW.CANCER.ORG.IL

 •    קרדיטים
  צור קשר
  שאלות נפוצות
  הרשם
  טיפים
  אודות האגודה