Eagleshade interactive production house  


העישון כבעיה חברתית


 • האם קיימות הוכחות לכך שהפרסומות לסיגריות ולטבק גורמות לריבוי מספר המעשנים?
  אין ספק, שכל מי שנחשף לפרסומת בעיתונות ובאמצעי התקשורת לכל נושא שהוא אינו מחוסן מפני השפעתה. הפרסומת המודרנית, המבוססת על ידע פסיכולוגי רב והנעזרת בשיטות לוגיות, גראפיות וקוליות משוכללות, מעלה ברשתה צרכנים לא מעטים, אם קשה לבסס את השפעתה הישירה על נתונים מספריים בדוקים. מכל מקום, העובדה שבארצות רבות בעולם חויבו המפרסמים לפרסם על מודעות הפרסומת לסיגריות ולטבק אזהרה מהסכנות הטמונות בעישון, מוכיחה כי גם הממשלות מכירות בכוחה של הפרסומת ובהשפעתה על עלייה במספר המעשנים, בעיקר בקרב הצעירים. מחקרים שפורסמו לאחרונה בארה"ב מצביעים על כך שהשפעת פרסומות ושיטות שיווק מתוחכמות, הן הסיבות העיקריות להתחלת העישון בקרב בני הנוער.

 • האם נמצא קשר בין עישון ובין הישגים לימודיים?
  בהחלט. בסקר שנעשה נמצא, כי ההישגים הלימודיים הגבוהים ביותר היו ללא-מעשנים, וההישגים הנמוכים ביותר – למעשנים הכבדים, שבקרבם גם היה אחוז הנושרים מהלמודים הגבוה ביותר.

 •    קרדיטים
  צור קשר
  שאלות נפוצות
  הרשם
  טיפים
  אודות האגודה